show tutorial
Få hjelp

Kantsliping

Norsk Stål utfører kantsliping som inngår som en del av forberedelsene for krav til overflatebehandling i forbindelse med slyngrensing og priming. Vi kantsliper alt av bjelker og formstål. (dvs. HEB-HEA-UNP-IPE-UPE)

Skarpe og smale kanter, hjørner og sveiser skal være avrundet eller glattet ved sliping til klasse P3 i ISO 8501-3 (minimum radius 2 mm) – «knekking» av kanter er ikke tillatt.

Dette er krav som fremkommer i korrosjonsutsatte miljøer som skips- og olje og gassindustrien, kaianlegg, bro- og jernbanestrukturer og i gitte tilfeller i tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner i  bygg-og-anleggs-industrien.

Maskinen ivaretar sikkerhets- og miljøkrav i henhold til forskrifter, og våre interne krav til arbeidsmiljø.